Spesialutviklet og godkjent for regnskapsførere og revisorer

   
     
     
     
Dato: onsdag, 24. oktober 09:00 - 16:00
Hvordan unngå å snuble i toll, skatt, MVA og avgifter ved handel med utlandet
Nytt kurs som er spesialutviklet og godkjent for regnskapsførere og revisorer.
KURSET INNRAPPORTERES SOM ETTERUTDANNING TIL FINANSTILSYNET
LAST NED BROSJYREN HER

PROGRAM:

ICC NC Horz logo_NO_Color

 

 Eiffeltårn og bygning by night IHQ

Export / Import – How to do it

Hvordan unngå å snuble i toll, skatt, MVA og avgifter ved handel med utlandet.

Kursledere med mange års erfaring:

 • Arild Larsen, if
 • Christian Lien, Fender MarineTore Skoglund, Danske Bank
 • Pascale Heffermehl, Danske Bank
 • Tore Skoglund, Danske Bank
 • Finn Slettli, Swedbank
 • Annie Sebergsen, Nordea
 • Morten Høgberg, Kuehne Nagel AS
 • Ola Røynestad, Kuehne Nagel AS
 • Lisbeth Kaarem, Det Internasjonale handelskammer (ICC Norge)

AGENDA

 1. Incoterms® / leveringsbetingelser inkludert Transportrett og Transportforsikring
 2. Ta kontroll på din motpartsrisiko i internasjonal handel
 3. Internasjonale betalingsbetingelser og oppgjørsinstrumenter
  • Internasjonale oppgjørsformer – hva passer når?
  • Rembursbegreper og remburstyper
  • Salg på rembursbetingelser
  • Styring av kontrakts- og rembursbetingelser
 1. Internasjonale garantier
  • Gjennomgang av ulike garantityper og bruksområder
  • Viktige garantibegreper og betingelser
  • ICC regelverk URDG 758 for On Demand Garantier
  • Styring av garantitekster og viktige fallgruver
  • Håndtering av bankgarantier
 1. Moms og tollbehandling
  • Grunnlag for avgifter ved import og eksport
  • Kort innføring i relevante rubrikker på tolldeklarasjonen
  • Handelsavtalers påvirkning på avgiftene


 


PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kurset innrapporteres som etterutdanning til Finanstilsynet og Den norske Advokatforening
4 timer rettslære / 3 timer regnskap

EXPORT / IMPORT - How to do it 

Hvordan unngå  snuble i toll, skatt, MVA og avgifter ved handel med utlandet.

 • Alle regnskapsførere og revisorer bør ha forståelsen av hva leveringsbetingelser, de såkalte INCOTERMS® er.
 • Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser.
 • Hvordan sikre betalinger? Gjennomgang av internasjonale oppgjørsformer og betalingsbetingelser som skal sikre kundens leveranse.
 • Moms - nye regler om moms ved import
 • Tollbehandling
 • Det er viktig å ha innblikk i og forståelse for hva kundene gjør og da må man vite hva dette dreier seg om.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Emneområder

 • Incoterms® - leveringsbetingelser
 • Remburs og dokumentinkasso
 • Internasjonale garantier
 • Moms
 • Tollbehandling

Kort beskrivelse av kursets innhold

Få forståelse av hva leveringsbetingelser, de såkalte INCOTERMS® er. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser.

Hvordan sikre betalinger? Gjennomgang av internasjonale oppgjørsformer og betalingsbetingelser som skal sikre kundens leveranse.

Moms: nye regler om moms ved import

Tollbehandling

Deltakeravgift

Medlemspris kr. 3.900.- / ikke medlemmer kr. 4.900.-

Bindende påmelding 

Kursted / Tid

Onsdag 24. oktober 2018 kl. 09.00 - 16.00

Sted: Thon Hotel Maritim, Kongsgata 32, Stavanger

Flere kursbyer:

BERGEN      20. november

OSLO            5. desember

samme program.

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge
Telefon: 22 56 16 88 / 900 39070
E-post: lisbeth@iccnorge.no


PåMELDING

Navn: *   Firma: *   Adresse   Telefon: *   E-post: *