Kjenner du reglene?

   
     
     
     
Dato: onsdag, 05. desember 09:00 - 16:00
Hvordan unngå å snuble i toll, skatt, MVA og avgifter ved handel med utlandet

KURSET INNRAPPORTERES SOM ETTERUTDANNING TIL FINANSTILSYNET
og ADVOKATFORENINGEN
LAST NED BROSJYREN HER

PROGRAM:

 

 ICC NC Horz logo_NO_Color

images

Export / Import – How to do it

Hvordan unngå å snuble i toll, skatt, MVA og avgifter ved handel med utlandet.

BÅDE for regnskapsførere, revisorer og advokater

OG for deg som jobber med internasjonal handel

Kjenner du reglene? Har du valgt riktig leveringsbetingelse?

Kursledere med mange års erfaring:

 • Arild Larsen, if
 • Christian Lien, Fender MarineTore Skoglund, Danske Bank
 • Pascale Heffermehl, Danske Bank
 • Tore Skoglund, Danske Bank
 • Finn Slettli, Swedbank
 • Annie Sebergsen, Nordea
 • Morten Høgberg, Kuehne Nagel AS
 • Ola Røynestad, Kuehne Nagel AS
 • Lisbeth Kaarem, Det Internasjonale handelskammer (ICC Norge)

AGENDA

 1. Incoterms® / leveringsbetingelser inkludert Transportrett og Transportforsikring
 2. Ta kontroll på din motpartsrisiko i internasjonal handel
 3. Internasjonale betalingsbetingelser og oppgjørsinstrumenter
  • Internasjonale oppgjørsformer – hva passer når?
  • Rembursbegreper og remburstyper
  • Salg på rembursbetingelser
  • Styring av kontrakts- og rembursbetingelser
 1. Internasjonale garantier
  • Gjennomgang av ulike garantityper og bruksområder
  • Viktige garantibegreper og betingelser
  • ICC regelverk URDG 758 for On Demand Garantier
  • Styring av garantitekster og viktige fallgruver
  • Håndtering av bankgarantier
 1. Moms og tollbehandling
  • Grunnlag for avgifter ved import og eksport
  • Kort innføring i relevante rubrikker på tolldeklarasjonen
  • Handelsavtalers påvirkning på avgiftene

 


PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kurset innrapporteres som etterutdanning til Finanstilsynet og Den norske Advokatforening
4 timer rettslære / 3 timer regnskap

EXPORT / IMPORT - How to do it 

 • Alle regnskapsførere og revisorer bør også ha forståelsen av hva leveringsbetingelser, de såkalte INCOTERMS® er.
 • Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser.
 • Hvordan sikre betalinger? Gjennomgang av internasjonale oppgjørsformer og betalingsbetingelser som skal sikre kundens leveranse.
 • Moms - nye regler om moms ved import
 • Tollbehandling
 • Det er viktig å ha innblikk i og forståelse for hva kundene gjør og da må man vite hva dette dreier seg om.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Emneområder

 • Incoterms® - leveringsbetingelser
 • Remburs og dokumentinkasso
 • Internasjonale garantier
 • Moms
 • Tollbehandling

Kort beskrivelse av kursets innhold

Få forståelse av hva leveringsbetingelser, de såkalte INCOTERMS® er. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser.

Hvordan sikre betalinger? Gjennomgang av internasjonale oppgjørsformer og betalingsbetingelser som skal sikre kundens leveranse.

Moms: nye regler om moms ved import

Tollbehandling

Deltakeravgift

Medlemspris kr. 3.000.- / ikke medlemmer kr. 4.100.-

Bindende påmelding 

Kursted / Tid

Onsdag 5. desember 2018 kl. 09.00 - 16.00

Sted: Meet Ullevaal, Sognsveien 77 C - via Thon Hotel Ullevaal Stadion i OSLO

Flere kursbyer 2019:

BERGEN       (dato kommer)

STAVANGER  (dato kommer)

samme program.

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge
Telefon: 900 39070
E-post: lisbeth@iccnorge.no


PåMELDING

Navn: *   Firma: *   Adresse   Telefon: *   E-post: *