Nytt kurs for regnskapsførere og revisorer

images
   
     
     
     
EXPORT / IMPORT - How to do it.
Incoterms® - leveringsbetingelser
Remburs og dokumentinkasso
Internasjonale garantier
Moms
Tollbehandling
Kurset innrapporteres som etterutdanning til Finanstilsynet

EXPORT / IMPORT - How to do it 

Hvordan unngå  snuble i toll, skatt, MVA og avgifter ved handel med utlandet.
  • Alle regnskapsførere og revisorer bør ha forståelsen av hva leveringsbetingelser, de såkalte INCOTERMS® er.
  • Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser.
  • Hvordan sikre betalinger? Gjennomgang av internasjonale oppgjørsformer og betalingsbetingelser som skal sikre kundens leveranse.
  • Moms - nye regler om moms ved import
  • Tollbehandling
  • Det er viktig å ha innblikk i og forståelse for hva kundene gjør og da må man vite hva dette dreier seg om.
KURSET INNRAPPORTERES SOM ETTERUTDANNING TIL FINANSTILSYNET og
Den norske Advokatforening

Se detaljert program under "kurs":
Oslo           24. september
Stavanger  24. oktober
Bergen       20. november
Oslo            5.  desember