Godkjent for regnskapsførere, revisorer og advokater

images
   
     
     
     
EXPORT / IMPORT - How to do it.
Incoterms® - leveringsbetingelser
Remburs og dokumentinkasso
Internasjonale garantier
Moms
Tollbehandling
Kurset innrapporteres som etterutdanning til Finanstilsynet

EXPORT / IMPORT - How to do it 

Hvordan unngå  snuble i toll, skatt, MVA og avgifter ved handel med utlandet.
  • Alle regnskapsførere og revisorer bør ha forståelsen av hva leveringsbetingelser, de såkalte INCOTERMS® er.
  • Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser.
  • Hvordan sikre betalinger? Gjennomgang av internasjonale oppgjørsformer og betalingsbetingelser som skal sikre kundens leveranse.
  • Moms - nye regler om moms ved import
  • Tollbehandling
  • Det er viktig å ha innblikk i og forståelse for hva kundene gjør og da må man vite hva dette dreier seg om.
KURSET INNRAPPORTERES SOM ETTERUTDANNING TIL FINANSTILSYNET og
Den norske Advokatforening

Se detaljert program under "kurs" og meld deg på!
Oslo            5.  desember 2018