Ny modellkontrakt

   
     
     
     
ICC har som et av sine viktigste mål å utvikle globale regelsett som kan brukes av alle bransjer. Mange av disse, som for eksempel Incoterms® og rembursreglene er ICC regelverk som anvendes daglig i de fleste bedrifter.

En annen gruppe av ICC hjelpemidler i internasjonal handel er modellkontraktene. De gir praktiske retningslinjer for kontraktspartnere og er blant de mest vellykkede av ICCs produkter. Når foreligger nok en ny kontrakt

 ICC Model Contract INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES

Picture of 2017 Edition - ICC Model Contract - International Consulting Services

 

Bedrifter som ønsker å utvide sin virksomhet til et nytt utenlandsk marked, trenger ofte veiledning på en rekke spørsmål og problemer knyttet til det nye markedet.

Bestill kontrakten i dag på post@iccnorge.no eller gå inn og bestill i "Bokhandel"

 

When negotiating consultancy agreements abroad, one of the main difficulties faced by parties engaged in international trade is the lack of standard provisions for agreements of this type. Also, consultancy agreements are often not governed by specific statutory provisions. 

Companies looking to expand their operations to a new, foreign market often need guidance on a range of issues related to the new market, including brand promotion, market research or local incentive schemes. ICC has drafted this model contract to provide such companies and their advisors with an internationally-applicable, fair, and balanced template. 

It includes a USB key which contains the full text of the model and its annexes, permitting you to easily adapt the contract to your specific case. If parties have no need to draw up a special contract of their own, they can use the entire model, which has been drafted to assure balance for both sides.