Revidering av Incoterms® 2010

   
     
     
     
Revisjonsprosessen av de nye Incoterms® 2020 er i full gang og det første utkastet til nye regler foreligger.
Det er de respektive nasjonalkomiteene i de 130 land der ICC har avdelinger som samler inn alle forslag.
ALLE FORSLAG SKAL SENDES TIL ICC NORGE PÅ EMAIL: lisbeth@iccnorge.no
Send gjerne en mail hvis du ønsker ytterligere informasjon eller annet!

Incoterms® 2020

Revisjon av Incoterms® 2010

 

Revisjonsprosessen ifm nye Incoterms® 2020 er i full gang og det første utkastet til nye regler foreligger. Dette er nå distribuert til alle nasjonalkomiteene som i disse dager går gjennom dette «first draft», for å gi sine kommentarer. De forskjellige nasjonalkomiteers kommentarer vil så danne grunnlag for et «second draft» som forventes å foreligge i august 2017.

Den norske Incoterms® 2020 revisjonskomiteen skal møtes i Oslo 8. juni for å sammenfatte og deretter oversende til Paris de norske kommentarene til de nye Incoterms® 2020.

En rekke brukere og ressurspersoner innen Incoterms®  er allerede involvert i dette arbeidet, men alle som har oppfatninger og meninger vedrørende Incoterms og bruken av dem, er velkomne til å kontakte ICC Norge for å gi sine synspunkter. ICC Norge v/den norske revisjonskomiteen verdsetter derfor tilbakemelding fra dere som ønsker å bidra ifm revisjonen av Incoterms®.

I utgangspunktet vil det være de som er involvert i kjøp/salg, import/eksport av handelsvarer, banker, forsikringsselskap, transport-/spedisjonsbedrifter, tollmyndigheter, revisjonsselskap, advokater, forelesere m.m. Men for øvriog er alle som har interesse for Incoterms velkomne med innspill.

Fristen for å sende inn kommentarer i denne andre revisjonsrunden er 6. juni 2017.

Alle forslag, innspill, kommentarer, spørsmål, ønske om ytterligere informasjon eller annet skal sendes på e-mail til ICC Norge: lisbeth@iccnorge.no


2016 Commercial Law and Practice