leveringsbetingelser og transportorganisering

containerhavn
   
     
     
     
Valg av leveringsbetingelse og transportorganisering
HENGER DET PÅ GREIP?

 OHlog1607_Incoterms_Pages.pdf


I utgangspunktet omfatter leveringsbetingelsene og transportretten så vel ulike kontraktsparter som forskjellige "juridiske verdener". Men praktikerne vet at når det går skeis med levering "på incotermsk" virker det gjerne inn på transportforhold - og omvendt.

Ved strid om en vare er levert eller ikke etter Incoterms® 2010-regelverket til ICC må selger og kjøper først avklare sine forpliktelser seg imellom. I neste omgang henvender den av partene som sitter med leveringsforpliktelsen seg til transportøren.

For å unngå konflikter og ekstrakostnader er det best om aktørene i transportkjenden kan være føre var - slik at avtalt leveringsbetingelse og transportorganisering henger på greip. Og det er her den nye boken "ICC Guide on transport and the Incoterms® 2010 rules" kommer inn.

Klikk deg inn på artikkel over og les mer!

Deretter kan du melde deg på vårt seminar på Gardermoen den 9. november som handler om -

Internasjonal Transport og leveringsbetingelser! Dette må du kunne!

På dette seminaret er også ovennevnte bok en del av kursdokumentasjonen deltakerne får med.

Picture of ICC GUIDE ON TRANSPORT and the Incoterms® 2010 Rules

Boken kan også bestilles i vår bokhandel, eller send mail til post@iccnorge.no