Nye kurs: varemerker, patent, domenenavn

   
     
     
     
I samarbeid med Bryn Aarflot arrangerer ICC en serie nye kurs om varemerker, design, patent og andre immaterielle rettigheter (IPR) samt domenenavn og toppdomener.

 NYE KURS DENNE HØSTEN

intellectual property rights photo: Intellectual property consulting ad10092013_zps8c74872a.jpg

  • IPR Management - Intellectual Property Rights

          Sentrale tema:

  • HVA er varemerker, design, patent og andre immaterielle rettigheter (IPR)?
  • HVORFOR blir IPR et stadig viktigere verktøy i handel og utveksling av tjenester?
  • HVORDAN kan man utnytte mulighetene som ligger i bedriftens IPR?  

 

detaljert program kommer, følg med!