Risk in International Trade / Incoterms®

   
     
     
     
Dato: tirsdag, 21. november 09:00 - 16:00
Jobber du med eksport eller import? Da må du kunne leveringsbetingelsene - Incoterms® 2010. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser! Hvordan sikre dine betalinger? Kjenn din risiko i verdikjeden. Vi går gjennom internasjonale betalingsbetingelser og Letter of Credit - som skal sikre din leveranse!
Et nyttig kurs i samarbeid med ICC, Nima utdanning og Nordea
Kurset innrapporteres som obligatorisk etterutdanning av Den norske Advokatforening.
LAST NED BROSJYREN HER

PROGRAM:

09.00 Velkommen og åpning av kurset

1. Innledning, presentasjon, avgrensing og gjennomgang av ulevert materiell

     Rettssystemer/rettsområder ifm. Incoterms®

2. Hvorfor leveringsbetingelser?

    Kjøpsretten som bakgrunnsrett

    Kjøpslovens bestemmelser, § 3 og § 13

    Alternative leveringsbetingelser

3. Incoterms®

   Generelt om Incoterms®

   Incoterms s funksjoner

               1. De 4 grupper av Incoterms®

               2. E-Gruppen (Avreise-regler)

               3. F-Gruppen (Hovedtransport ubetalt)

               4. C-Gruppen (Hovedtransport betalt)

               5. D-Gruppen (Ankomst-regler)

     Transport-og forsikringsmomenter ved valg av Incoterms®

     Combiterms, materialadm./logistikk og leveringsservice og sammenheng Incoterms®

 v/Christian J. Lien

 11.45 LUNSJ

 12.30 Risiko i internasjonal handel

          Endringer i det internasjonale handelsmarkedet påvirker handel mellom land og skaper

          usikkerhet i markedet. Det stilles i dag høyere krav til kontroll av bedrifters handelsrisiko

          og hvordan denne risikoen kan identifiseres og håndteres på best mulig måte. Hvordan

          forholder bedrifter seg til risiko på transaksjonsnivå, og hvordan endrer dette bildet seg

          om risikoen løftes til porteføljenivå?

          Mads Erik vil belyse ulike risikoelement som påføres bedrifter som handler med utlandet.

          Han vil drøfte hvilke verktøy og betalingsbetingelser som kan benyttes for å avlaste og

          minimere denne risikoen, og spesielt hvordan dere ved bruk av enkle hjelpemidler kan

          løfte eksponeringen fra transaksjon – til porteføljenivå. Presentasjonen vil gi et innblikk i

          hvordan veletablerte bedrifter håndterer og tar kontroll på sin motpartsrisiko.

          v/Mads Erik Eriksson, Nordea Trade Finance

 13.15 Effektiv oppgjørsform ved internasjonal handel

          Dag vil presentere betalingsinstrumentene remburs og dokument inkasso, med spesielt

       fokus på remburs. En remburs er en effektiv oppgjørsform i internasjonal handel som

          sikrer pengestrøm til selger og varestrøm til kjøper gjennom stadfestede

          kontraktbetingelser mellom selger og kjøper. Dette er et velegnet instrument i de

          situasjonene hvor partene i kontrakten er ukjent for hverandre, og/eller det er knyttet

          usikkerhet til motpartens betalingsevne/-vilje. Presentasjonen vil ta for seg ulike former

          for remburs, samt begreper og betingelser.

          v/Dag Sæther Nordea Trade Finance

 Pauser og benstrekk underveis i løpet av dagen

 16.00 Avslutning

 

 

Foredragsholdere

ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransje-organisasjoner i mer enn 130 land. Hovedmålet er å gjøre nasjonal og internasjonal handel sikrere og mer effektiv.

NIMA Utdanning er Norges ledende kompetansemiljø innen innkjøp i privat næringsliv og offentlige anskaffelser og har siden 1961 knyttet teori og praksis sammen for tusenvis av studenter gjennom anerkjente kurs- og sertifiseringsordninger. Kurset passer for befraktere, importører, eksportører, transportører, folk i forsikring og bank, forretningsjurister, logistikkpersonell og ikke minst selgere som er de som binder opp bedriften gjennom kontraktsinngåelse, samt medarbeidere i økonomiavdelingen vil også ha nytte av denne oppdateringen.

                                           

Christian J. Lien (Rettshjelper)

 • Har i over 20 år vært medlem av ICC’s “Commission on Commercial Law and Practices”

 • Har oversatt både Incoterms 1990, Incoterms 2000 og Incoterms® 2010 til norsk

 • Norsk representant ifm revisjonsarbeidet av Incoterms 2000 og Incoterms® 2010

 • Har skrevet og utgitt «Norsk Kommentar til Incoterms® 2010» (346 sier)

 • Har forelest på over 1000 kurs vedr Incoterms®, - både i Norge og utlandet

 • Norges eneste «approved trainer on Incoterms®» by the ICC

 • For ytterligere detaljer vedr kursholder se: www.inco.guru

                  

  Mads Erik Eriksson, Global Trade Finance Adviser - Nordea.  Mads Erik er Trade Finance rådgiver i Nordea og jobber til daglig mot Nordeas største trade finance kunder med hovedvekt av bedrifter innen olje-, gass-, offshore- og verftsindustrien, samt sjømat.  Mads Erik er utdannet Siviløkonom og har en Master of Science in Economics grad fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere erfaring med kreditt- og motpartsrisiko innen banker og finansinstitusjoner som håndterer internasjonal betalingsformidling. 

   

  Dag Sæther Trade Finance Specialist – Nordea.

  Dag har de siste 16 årene vært ansatt i Nordea og har i løpet av denne tiden hatt ulike stillinger innenfor Trade Finance området. Før dette har han vært ansatt i flere andre norske og utenlandske banker innenfor det internasjonale området, men hovedfokus har vært på Trade Finance. Dag har utdannelse fra Bankakademiet og Norges Handelshøgskole.

   

   


PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

TID:

Tirsdag 21. november 2017

kl. 09.00 - 16.00

STED:

Kurst holdes hos NORDEA Bank AB (publ)

Essendropsgate 7 - N-0107 OSLO

PRIS:

Medlemmer hos ICC Norge, NIMA Utdanning, Oslo Chamber of Commerce og kunder hos Nordea

kr. 3.900.- / Ikke medlemmer kr. 4.900.-


PåMELDING

Navn: *   Firma: *   Adresse   Telefon: *   E-post: *