ER du og din bedrift oppdatert?

containerbåt nesten veltet I
   
     
     
     
Jobber du med eksport eller import? Da må du kunne leveringsbetingelsene Incoterms 2010. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser. Hvordan sikre dine betalinger? Kjenn din risiko i verdikjeden. Vi går gjennom internasjonale betalingsbetingelser og Letter of Credit - som skal sikre din leveranse.

NYE KURS OG DATOER LIGGER I KALENDEREN, SÅ FØLG MED!


1. halvår 2017 kommer det kurs i Incoterms® og betalingssikring i internasjonal handel:

* OSLO                     - WORKSHOP                                 10. mai     

* STAVANGER         -Incoterms og betalingssikring    24. mai

* OSLO                     -Incoterms og betalingssikring     31. mai

* KRISTIANSAND    -Incoterms og betalingssikring      7. juni