Voldgift

iStock_000010752684Small
ICC skapte det første globale voldgiftssystem for næringslivet. ICC Voldgift (ICC Court of Arbitration) er verdens ledende voldgifts institusjon for oppgjør av kommersielle tvister ved voldgift.

ICC Arbitration

Voldgift i regi av ICC - International Chamber of Commerce - har lang historie. Bedrifter engasjert i internasjonal handel har benyttet ICC International Court of Arbitration siden 1923.

Internasjonal handel finner sted mellom bedrifter fra to eller flere land med hvert sitt rettssystem. Rettslige konflikter må derfor løses på en annen måte enn mellom bedrifter fra samme land. Internasjonal voldgift er her den foretrukne løsning. Den part som vinner frem i voldgiftssaken behøver ikke å gå gjennom en ny rettsprosess i motpartens hjemstat fordi voldgiftsdommer er bindende i alle land som er tilknytet den såkalte New York-konvensjonen, og det er nesten alle land i verden.

ICC er verdens best kjente og mest respekterte internasjonale voldgiftsinstitusjon. Voldgift i regi av ICC er fortsatt mest etterspurt av bedrifter som ønsker å løse sine konflikter utenfor de nasjonale rettssystem.

ICC har utviklet en rekke mekanismer for kvalitetskontroll med voldgiftsprosessen. Som samlet pakke fremstår ICC Voldgift derfor for mange bedrifter som mer betryggende enn de fleste andre måter å løse tvister mellom næringsdrivende på.

Retten er et forvaltningsorgan som oppnevner voldgiftsdommere, gjennomgår forslag til voldgift og bestemmer godtgjørelse til voldgiftsdommerne.
Norsk medlem av ICC International Court of Arbitration er Advokat Dr. Juris Anders Ryssdal (Glittertind).

Valg av voldgiftsdommer

Når domstolen skal oppnevne en voldgiftsdommer, henvises det til en av ICCs nasjonalkomiteer, som kommer med forslag til aktuell voldgiftsdommer.
Den norske nasjonalkomiteen (ICC Norge) blir forespurt når sted for prosedyren er i Norge, eller når partene har bedt om en norsk voldgiftsdommer.