Virkningene av ulovlig piratkopiering og forfalskning

En ny rapport fra Det Internasjonale Handelskammer (ICC) viser at de globale, økonomiske og sosiale effekter av forfalskning og piratkopiering kommer opp i en sum på 1,7 billioner US-dollar i år 2015, samt setter 2,5 millioner arbeidsplasser på spill, hvert år.

Rapporten ble lansert på en verdenskongress for bekjempelse av forfalskning og piratkopiering, under en session om økonomiske effekter. 

En ny rapport fra Det Internasjonale Handelskammer (ICC) viser at de globale, økonomiske og sosiale effekter av forfalskning og piratkopiering kommer opp i en sum på 1,7 billioner US-dollar i år 2015, samt setter 2,5 millioner arbedisplasser på spill, hvert år.

Rapporten ble lansert på en verdenskongress for bekjempelse av forfalskning og piratkopiering, under en session om økonomiske effekter. Rapporten oppdaterer en banebrytende rapport fra 2008 fra Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Rapporten fra 2008 viste at forfalskning og piratkopiering av varer selges gjennom internasjonal handel til en verdi av mer enn 250 milliarder US-dollar. ICC's rapport har også gransket ytterligere faktorer som ikke er tatt med i OECD-rapporten. ICC's rapport inkluderer verdien av de innenlandske produserte og konsumerte produktene, verdien av digital piratkopiering samt dennes negative innvirknihng på samfunnet, myndigheter og forbrukere.

"Gjennom å fylle hullene i OECD-rapporten, har vi kunnet gi et mer helhetlig bilde av negative økonomiske og sosiale konsekvenser av forfalskning og piratkopiering", sier Jeffery Hardy, koordinator for ICC BASCAP. Denne ekstra informasjonen er viktig fordi den gir politiske beslutningstakere bedre informasjon om hvordan forfalskning og piratkopiering undergraver innovasjon, økonomisk vekst og sysselsetting.