INCOTERMS® /betalingssikring i INTERNASJONAL HANDEL

   
     
     
     
Dato: tirsdag, 16. oktober 09:00 - 16:00
Jobber du med eksport eller import? Da må du kunne leveringsbetingelsene - Incoterms® 2010. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser! Kurset tar for seg lncoterms® 2010, og fordeler/ulemper gjennomgås, samt konsekvenser ved feil valg. Vi tar bl.a. for oss klassiske misforståelser og oppklaringer.

Gjennomgang av internasjonale oppgjørsformer - hva passer når? Samt gjennomgang av internasjonale garantier - ulike garantityper og bruksområder. Hvordan sikre dine betalinger? Kjenn din risiko i verdikjeden. Vi går gjennom internasjonale betalingsbetingelser. - som skal sikre din leveranse! Spørsmål og diskusjoner underveis hele dagen!
Kurset innrapporteres som obligatorisk videreutdanning for medlemmer av
Den norske Advokatforening!
LAST NED BROSJYREN HER

PROGRAM:

09.00    Velkommen og åpning av kurset 

               1. Innledning, presentasjon, avgrensing og gjennomgang av ulevert materiell

                   Rettssystemer/rettsområder ifm. Incoterms®

               2. Hvorfor leveringsbetingelser?

                   Kjøpsretten som bakgrunnsrett

                   Kjøpslovens bestemmelser, § 3 og § 13

                   Alternative leveringsbetingelser

                3. Incoterms®

                    Generelt om Incoterms®

                    Incoterms s funksjoner

                               1. De 4 grupper av Incoterms®

                               2. E-Gruppen (Avreise-regler)

                               3. F-Gruppen (Hovedtransport ubetalt)

                               4. C-Gruppen (Hovedtransport betalt)

                               5. D-Gruppen (Ankomst-regler)

                     Transport-og forsikringsmomenter ved valg av Incoterms®

                     Combiterms, materialadm./logistikk og leveringsservice og sammenheng Incoterms

                      v/Christian J. Lien

11.45           LUNSJ

12.30           Internasjonale betalingsbetingelser og oppgjørsinstrumenter

  • Internasjonale oppgjørsformer — hva passer når?

  • Rembursbegreper og remburstyper  

  • Salg på rembursbetingelser

  • Styring av kontrakts- og rembursbetingelser           

                     v/Tore Skoglund, Danske Bank

14.15          Internasjonale Garantier

  • Gjennomgang av ulike garantityper og bruksområder

  • Viktige garantibegreper og betingelser

  • ICC regelverk URDG 758 for On Demand garantier

  • Styring av garantitekster og viktige fallgruver

  • Håndtering av bankgarantier

                  v/Pascale Heffermehl, Danske Bank

16.15          Avslutning          

Pauser og benstrekk underveis

OM FOREDRAGSHOLDERNE:           

CL                 

Christian J. Lien(Rettshjelper)

 • Har i over 20 år vært medlem av ICC’s “Commission on Commercial Law and Practices”

 • Har oversatt både Incoterms 1990, Incoterms 2000 og Incoterms® 2010 til norsk

 • Norsk representant ifm revisjonsarbeidet av Incoterms 2000 og Incoterms® 2010

 • Har skrevet og utgitt «Norsk Kommentar til Incoterms® 2010» (346 sier)

 • Har forelest på over 1000 kurs vedr Incoterms®, - både i Norge og utlandet

 • Norges eneste «approved trainer on Incoterms®» by the ICC

 • For ytterligere detaljer vedr kursholder se: www.inco.guru

Tore Skoglund og Pascale Heffermehl fra Danske Bank vil gjennomgå de ulike alternativer vedrørende sikring og oppgjør i internasjonal handel. Bruk av remburs og dokumentinkasso som betalingsmiddel og garantier som sikringsinstrument er veldig vanlig - særlig i fjerne markeder. Disse produktene er viktig å ha kunnskap om og fokusere på i turbulente tider. Blant annet er det viktig å få avlastet risiko på utenlandske banker for eksportører. Det å sikre sine betalinger og leveranser er høyaktuelt i dagens marked.

TS

Tore Skoglund, Head of Trade Finance Danske Bank Norge har 30 års erfaring med praktisk håndtering og utstrakt rådgivning innenfor internasjonale oppgjørs- og sikringsinstrumenter, deriblant strategisk rådgivning ovenfor import- og eksportbedrifter for å redusere motpartsrisiko i internasjonal handel. 

Skoglund har de siste 14 år jobbet for Danske Bank i Norge, og har før det erfaring fra andre norske banker. Er også vant med forerag og kursvirksomhet, både ved bedriftsinterne arrangementer og for eksterne interesseorganisasjoner.

PH

Pascale Heffermehl er senior rådgiver på Trade Finance og leder for garantier i Danske Bank. Hun har mer enn 25 års erfaring innen garantier og har jobbet for internasjonale og norske banker. 

Pascale Heffermehl er oppnevnt spesialist på "on-demand" garantier av ICC Banking Commission og er medlem av ICC Norges nasjonale Trade Finance utvalget.

containerbåt synker 

HVEM SKAL BETALE?

HAR DU VALGT RIKTIG LEVERINGSBETINGELSE?  

incoterms2010-logo

 PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Hvem har nytte av kurset?

Kurset passer for alle som er involvert i internasjonal handel, det vil si alt fra eksportører, importører, personell som inngår salgskontrakter, befraktere, transportører, forretningsadvokater, bank- og forsikringsfolk og ansvarlige for innkjøp, materialadministrasjon og logistikk.

Deltakeravgift

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som Incoterms® 2010 boken, som er et uunværlig oppslagsverk deltakerne kommer til å ha stor nytte av, Incoterms® 2010 grafisk oversikt, Incoterms kommentarbok, UCP 600 rembursregler og Garantiregler, samt lunsj og forfriskninger.

For medlemmer hos ICC Norge og Molde Næringsforum kr. 3.900.- /  ikke medlemmer kr. 4.900.-

Kursted / Tid

Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 09.00 - 16.00

STED: Scandic Seilet, Gideonvegen 2, MOLDE

Bindende påmelding innen 12.10.18

Spørsmål angående kurset eller send påmelding til e-mail:

Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge
Telefon: 900 39070
E-post: lisbeth@iccnorge.no


PåMELDING

Navn: *   Firma: *   Adresse   Telefon: *   E-post: *