Medlemskap

images iii
Hvorfor bedrifter bør være medlem hos ICC:
 • Lær mer om ICC - International Chamber of Commerce: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nbS9p0_9m6E

BLI EN DEL AV VERDENS STØRSTE NETTVERK FOR NÆRINGSLIVET

ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransjeorganisasjoner i mer enn 130 land. Hovedmålet er å gjøre nasjonal og internasjonal handel sikrere og mer effektiv. ICC har hovedkontor i Paris.

ICC har satt standarden for internasjonal handel og utviklet INCOTERMS® som er regelverket for internasjonale leveringsbetingelser, og brukes over hele verden. SOM MEDLEM BLIR DU EN DEL AV DETTE NETTVERKET, OG DET FINNES IKKE NOE TILSVARENDE I HELE VERDEN.

Andre bedrifter innen samme bransje bruker oss bl.a. fordi ICC holder seminar innen internasjonal handel over hele landet, og sørge for at du har full kontroll hele veien. Vi åpner dører, lager praktiske regelverk og kontrakter samt har egen voldgiftsdomstol i Paris.

Skulle man være så uheldig å bli utsatt for økonomisk kriminalitet, har ICC etablert en organisasjon i London, CCS - Commercial Crime Services. Denne organisasjonen hjelper næringsbedrifter over hele verden med å forhindre blant annet økonomisk kriminalitet, piratkopiering, piratvirksomhet, fraud samt cybercrime, og å investigere slike forhold når de har oppstått.

 

ICC ER STØRST PÅ KURS OG SEMINAR INNEN INTERNASJONAL HANDEL

Incoterms® - betalingssikring og oppgjør - voldgift - internasjonale kontrakter - FRAUD

 • ICC er den eneste representative organisasjon som taler med autoritet på vegne av bedrifter og foretak fra alle sektorer og fra alle kanter av verden.
 • Formålet med ICC er å legge forholdene til rette for internasjonal handel. I så måte arbeider ICC på flere områder:
 • ICC lager praktiske regelverk. De mest kjente er transportreglene, de såkalte INCOTERMS®, som brukes over hele verden for å definere forhold rundt transport.
 • For bankene har ICC utarbeidet reglene for de internasjonale bankgarantier - rembursreglene. ICC har dessuten laget retningslinjer for internasjonale kontrakter, etiske regler,m.v.
 • I de tilfelle det oppstår tvister innen internasjonal handel eller i andre forhold, har ICC opprettet ICC's voldgiftsdomstol i Paris - ICC Arbitration.
 • Skulle man være så uheldig å bli utsatt for økonomisk kriminalitet, har ICC etablert en organisasjon i London, CCS - Commercial Crime Service. Denne organisasjonen hjelper næringsbedrifter over hele verden med å forhindre økonomisk kriminalitet, piratkopiering og cybercrime, samt å investigere slike forhold når de har oppstått.
 • ICC har i alle år tiltrukket seg sentrale personer fra forretningsverden i alle verdensdeler til sitt styre i Paris. Det har gitt ICC stor tyngde i internasjonale spørsmål. Således fører ICC en kontinuerlig debatt med WTO, og er premiss leverandør til G-7 møtene og FN. ICC har observatørstatus i FN's generalforsamling.
 • ICC  har også hatt gleden av å trekke dyktige fagfolk fra medlemsbedriftene til de såkalte kommisjonene, som lager forslagene til regelverk. Norske medlemsbedrifter i ICC har hatt betydelig innflytelse på formuleringen av transportregler, rembursregler og etikk.
 • ICC Norge arrangeres seminar innen internasjonel handel, eks. INCOTERMS®, Garantiregler, Remburser, Inkasso og Voldgift over hele landet og vi selger publikasjoner utarbeidet av ICC
 • Medlemmer får rabatt på seminar og publikasjoner
 • Et medlemskap er en støtte for utviklingen ar markedsøkonomien i verden og et positivt næringslivsklima internasjonalt.

MEDLEMSFORDELER

 • Et unikt nettverk med makt til å påvirke politikken i mer enn 130 land
 • Tilgang til en ekspertorganisasjon med formål og mulighet til å påvirke næringslivsklimaet globalt
 • Kobling til et nettverk bestående av verdens mest innsflytelsesrike og dynamiske næringslivsrepresentanter i bedrifter av alle størrelser og i alle bransjer
 • Tidlig nyheter om utviklingen i politikk, lover og regler
 • Nyhetsbrev og oppdateringer hver måned
 • Tilgang til ICC Academy i Singapore
 • Reduserte priser på ICC publikasjoner, kurs og konferanser både i Norge og i hele verden
 • Frokostseminar for medlemmer og kommisjonsmedlemmer med nettverksbygging
 • Mulighet til å være med i våre kommisjoner, og bli nominert til våre internasjonale oppdrag
 • Tilgang til ICC International Court of Arbitration - verdens ledende voldgiftsdomstol

We are the world business organization 

ICC HAR SIDEN 1919 SATT AGENDAEN FOR INTERNASJONAL HANDEL

KONTINGENTSATSER:

Organisasjoner med fast styrerepresentasjon                       kr. 34.500

Bedrifter med over 5 milliarder i omsetning                           kr. 21.000

Bedrifter mellom 700 millioner og 5 milliarder i omsetning    kr. 17.000

Bedrifter med mindre enn 700 millioner i omsetning              kr.  9.000

Små organisasjoner og personlige medlemmer                     kr.  4.200

Last ned søknad om medlemskap her:  Medlemskap-skjema 2018.doc
og send til post@iccnorge.no Medlemskapet blir registrert hos ICC Norge og sendt til hovedkontoret i Paris for innføring i organisasjonens hovedregister. Ta kontakt for eventuelt ytterligere informasjon!


Kontakt oss

post@iccnorge.no eller lisbeth@iccnorge.no

Tlf. 22561688 / 90039070