INCOTERMS® 2010 WORKSHOP

   
     
     
     
Skrevet av: icc     
Dato: tirsdag, 18. september 09:00 - 16:00
Et PRAKTISK kurs som passer for alle som er involvert i internasjonal handel. Feil bruk av leveringsbetingelser kan få store økonomiske konsekvenser. Kurset innrapporteres som obligatorisk etterutdanning for medlemmer av Den norske Advokatforening. Meget dyktige foredragsholdere som har mange års erfaring.
LAST NED BROSJYREN HER

PROGRAM:

Fra kjennskap - til konkurransedyktig kunnskap

09.00-09.15        Åpning av kurset
                              
Presentasjonsrunde. Program

09.15-10.15        Hva leveringsbetingelser er – og ikke er
                              
- Gjennomgang
                               - Gruppeoppgaver

10.15-10.30        Pause

10.30-11.30        Fokus på EXW, FCA, FOB og FAS
                              
- Gjennomgang
                               - Gruppeoppgaver

11.30-12.15        Lunsj

12.15-12.40       Transportkjøpers ansvar
                               
- Nyheter og basiskunnskaper

12.40-12.50     Pause

12.50-13.55        Fokus på CPT, CIP, CFR og CIF
                              
- Gjennomgang
                               - Gruppeoppgaver

13.35-13.50        Pause

13.50-14.20        Transportforsikring og risikoavdekning
                             - Viktig viten

14.20-14.30        Pause

14.30-15.10        Fokus på DAP, DAT og DDP
                             - Gjennomgang
                             - Gruppeoppgaver

15.10-15.20        Pause

15.20-15.55        Incoterms® 2010 – bruk og begrensninger – vett og uvett
                             Forhold til transport- og betalingsbetingelser, toll, eiendomsrett og tvingende lover 

                            - Gjennomgang
                            - Gruppeoppgaver

15.55-16.00         Kort oppsummering

 

 
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet

Bilderesultat for pictures container accidents

 

Hvem skal betale? Har du valgt riktig leveringsbetingelse?


PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

BAKGRUNN

Incoterms® 2010 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

DESSVERRE viser det seg ofte at mange praktikere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms® 2010 når det kommer valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå ut uheldig på flere måter, blant annet ved at:

  • Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter
  • Uvitende, men påståelige selgere og kjøper i bedriften får altfor lett spill med å diktere valg av leveringsbetingelse. Det til tross for at man verken har oversikt over eller kontroll med aktuelle risiko-, kostnadsmessige og farer og ansvarsforpliktelser.

"PRACTICE MAKES PERFECT"

Derfor har ICC Norge satt opp workshopen "Incoterms® 2010 - Fra kjennskap til konkurransedyktig kunnskap". På denne workshopen får du gjennom dagen brynet deg på en rekke oppgaver hentet fra det praktiske liv. Du blir også utfordret i form av oppgaver knyttet til en del klassiske misforståelser om hva Incoterms® 2010 er - og IKKE er. Gjennom undervisning, oppgaveløsning og feedback får du således en god forståelse av hvordan din bedrift kan bruke leveringsbetingelsene aktivt, lønnsomt og med økt sikkerhet.  

Foruten vanlig kursdokumentasjon får du også med et svært matnyttig oppslagsverk: "Incoterms® 2010 - Questions and expert ICC guidance on the Incoterms® 2010 rules".

HVEM HAR NYTTE AV DENNE WORKSHOPEN?

Denne workshopen er først og fremst myntet på deltakere som har grunnleggende kunnskaper om leveringsbetingelser, men som ønsker å bli sikrere i valg og bruk av Incoterms® 2010. Erfaringsutveksling "på godt og vondt" er en viktig del av workshopen.

Men også nykommere som ønsker en grundig innføring i bruken av leveringsbetingelsene vil ha nytte av denne workshopen. Deltakerne vil på kurset bli delt inn i smågrupper bestående av mer og mindre erfarne Incoterms® 2010-brukere.

WORKSHOP-LEDERNE:

Olav Hermansen, Norges Lastebileier-Forbund og Arild Larsen, If Skadeforsikring har tilsammen mer enn 30 års erfaring med bruk av Incoterms®-regelverket, både som rådgivere og forelesere. 

Olav Hermansen er utdannet Cand.Polit, bedriftsøkonom og har mastergrad i logistikk. Han har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med internasjonale handelsbetingelser og handelsforenkling, fra Norges Eksportråd, Innovasjon Norge, Kuehne+Nagel og NorStella. Han deltok aktivt i arbeidet med å revidere både 2000- og 2010 versjonen av Incoterms. Han arbeider nå som næringspolitisk seniorrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Arild Larsen, fagsjef i If Skadeforsikring med ansvar for transport- og transportansvars-forsikring. Kursholder i transportrett og leveringsbetingelser siden 1985. Utdannet i Oslo / London innen forsikring, transport- og kjøpsrett, samt risikovurdering.

DELTAKERAVGIFT

For medlemmer hos ICC Norge, Oslo Chamber of Commerce og Norges Lastebileier-Forbund

Kr. 3.900 / ikke medlemmer kr. 4.900

Bindende påmelding innen 14.09.18

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som "Incoterms® 2010 Q&A- Questions and expert ICC-guidance on the Incoterms® 2010 rules", Incoterms®2010 grafisk oversikt, samt lunsj og forfriskninger.

TID / STED

Tirsdag 18. september 2018

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder allè 2, 2060 Gardermoen

Spørsmål angående kurset eller påmelding til e-mail:

Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge

Telefon: 22 56 16 88 / Mob. 900 39070 / E-mail: lisbeth@iccnorge.no

 


PåMELDING

Navn: *   Firma: *   Adresse   Telefon: *   E-post: *