INCOTERMS® / leveringsbetingelser i INTERNASJONAL HANDEL

   
     
     
     
Dato: tirsdag, 14. november 12:00 - 15:30
KURS i INCOTERMS® 2010 - inkludert Transportrett og Transportforsikring.
Jobber du med eksport eller import? Da må du kunne leveringsbetingelsene - Incoterms® 2010. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser! Er du og din bedrift oppdatert?
Meget dyktig foredragsholder som har mange års erfaring!
Kurset innrapporteres som obligatorisk videreutdanning for medlemmer av
Den norske Advokatforening!
LAST NED BROSJYREN HER

PROGRAM:

Kl. 12.00 – Velkommen og åpning av kurset

1. Innledning, presentasjon, avgrensning og gjennomgang av utlevert materiell

 • Rettssystemer/rettsområder ifm Incoterms®

2. Hvorfor leveringsbetingelser ?

 • Kjøpsretten som bakgrunnsrett

 • Kjøpslovens bestemmelser, § 3 og § 13

 • Alternative leveringsbetingelser 

3. Incoterms®

 • Generelt om Incoterms®

 • Incoterm®s funksjoner

  1. De 4 grupper av Incoterms®

  2. E-Gruppen (Avreise-regler)

  3. F-Gruppen (Hovedtransport ubetalt)

  4. C-Gruppen (Hovedtransport betalt)

  5. D-Gruppen (Ankomst-regler)

 • Transport- og forsikringsmomenter ved valg av incoterms® 

 • Combiterms, materialadministrasjon/logistikk og leveringsservice og
  sammenhengen med Incoterms 

Kl. 15.30               Avslutning

Pauser og benstrekk underveis i løpet av dagen

 

Om kursholderen:


Christian J. Lien(Rettshjelper)

 • Har i over 20 år vært medlem av ICC’s “Commission on Commercial Law and Practices”

 • Har oversatt både Incoterms 1990, Incoterms 2000 og Incoterms® 2010 til norsk

 • Norsk representant ifm revisjonsarbeidet av Incoterms 2000 og Incoterms® 2010

 • Har skrevet og utgitt «Norsk Kommentar til Incoterms® 2010» (346 sier)

 • Har forelest på over 1000 kurs vedr Incoterms®, - både i Norge og utlandet

 • Norges eneste «approved trainer on Incoterms®» by the ICC

For ytterligere detaljer vedr kursholder se: www.inco.guru

 

 

HVEM SKAL BETALE?

HAR DU VALGT RIKTIG LEVERINGSBETINGELSE?                       


PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Kurset passer for alle som er involvert i internasjonal handel, det vil si alt fra eksportører, importører, personell som inngår salgskontrakter, befraktere, transportører, forretningsadvokater, bank- og forsikringsfolk og ansvarlige for innkjøp, materialadministrasjon og logistikk.

Kursted / Tid

Tirsdag 14. november 2017 kl. 12.00 - 15.30

Sted: KONGSBERG Næringsforum, Kirketorget 4, Kongsberg

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge
Telefon: 22 56 16 88 / 900 39070
E-post: lisbeth@iccnorge.no


PåMELDING

Navn: *   Firma: *   Adresse   Telefon: *   E-post: *