Incoterms® / Leveringsbetingelser - disse må du kunne!

   
     
     
     
Dato: tirsdag, 25. september 10:00 - 15:00
KURS i INCOTERMS® 2010 - inkludert Transportrett og Transportforsikring.
Jobber du med eksport eller import? Da må du kunne leveringsbetingelsene - Incoterms® 2010. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser!
Kurset tar for seg lncoterms® 2010, og fordeler/ulemper gjennomgås, samt konsekvenser ved feil valg. Vi tar bl.a. for oss klassiske misforståelser og oppklaringer.
Kurset innrapporteres som obligatorisk videreutdanning for medlemmer av
Den norske Advokatforening!
LAST NED BROSJYREN HER

PROGRAM:

Incoterms® 2010
v/ Christian Lien, ICC’s OffìcialAccredit ICC Incoterms 2010 rules trainer

10.00    Velkommen og åpning av kurset 

               1. Innledning, presentasjon, avgrensing og gjennomgang av ulevert materiell

                   Rettssystemer/rettsområder ifm. Incoterms®

               2. Hvorfor leveringsbetingelser?

                   Kjøpsretten som bakgrunnsrett

                   Kjøpslovens bestemmelser, § 3 og § 13

                   Alternative leveringsbetingelser

                3. Incoterms®

                    Generelt om Incoterms®

                    Incoterms s funksjoner

                               1. De 4 grupper av Incoterms®

                               2. E-Gruppen (Avreise-regler)

                               3. F-Gruppen (Hovedtransport ubetalt)

                               4. C-Gruppen (Hovedtransport betalt)

                               5. D-Gruppen (Ankomst-regler)

                     Transport-og forsikringsmomenter ved valg av Incoterms®

                     Combiterms, materialadm./logistikk og leveringsservice og sammenheng Incoterms

                     v/Christian J. Lien

12.00           LUNSJ

12.45           INCOTERMS fortsetter

15.00           Avslutning

Pauser og benstrekk underveis! 

OM FOREDRAGSHOLDER:

CL

Christian J. Lien(Rettshjelper)

  • Har i over 20 år vært medlem av ICC’s “Commission on Commercial Law and Practices”

  • Har oversatt både Incoterms 1990, Incoterms 2000 og Incoterms® 2010 til norsk

  • Norsk representant ifm revisjonsarbeidet av Incoterms 2000 og Incoterms® 2010

  • Har skrevet og utgitt «Norsk Kommentar til Incoterms® 2010» (346 sier)

  • Har forelest på over 1000 kurs vedr Incoterms®, - både i Norge og utlandet

  • Norges eneste «approved trainer on Incoterms®» by the ICC

 

 containerbåt mistet containere

HVEM SKAL BETALE?

HAR DU VALGT RIKTIG LEVERINGSBETINGELSE?     

Inco liten         

        


PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Hvem har nytte av kurset?

Erfaringsmessig passer kurset for befraktere, importører, eksportører, transportører, forsikring og bank, forretningsjurister, logistikkpersonell og ikke minst selgere som er de som binder opp bedriften gjennom kontraktsinngåelse, samt medarbeidere i økonomi-avdelingen vil også ha nytte av denne oppdateringen.

Deltakeravgift

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som Incoterms® 2010 boken, som er et uunværlig oppslagsverk deltakerne kommer til å ha stor nytte av, Incoterms® 2010 grafisk oversikt, Incoterms kommentarbok, samt lunsj og forfriskninger.

For medlemmer hos ICC Norge og Næringsforeningen i Stavanger kr. 3.900.- / for ikke medlemmer kr.4.900.-

Bindende påmelding innen 21.09.18

Kursted / Tid

Tirsdag 25. september 2018 kl. 10.00 - 15.00

Sted: Thon Hotel Maritim, Kongsgata 32, Stavanger

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge
Telefon: 22 56 16 88 / 900 39070
E-post: lisbeth@iccnorge.no

 


PåMELDING

Navn: *   Firma: *   Adresse   Telefon: *   E-post: *