INCOTERMS® og betalingssikring i INTERNASJONAL HANDEL

   
     
     
     
Dato: onsdag, 11. april 09:00 - 16:00
KURS i INCOTERMS® 2010 - inkludert Transportrett og Transportforsikring.
Jobber du med eksport eller import? Da må du kunne leveringsbetingelsene - Incoterms® 2010. Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser! Hvordan sikre dine betalinger? Kjenn din risiko i verdikjeden. Vi går gjennom internasjonale betalingsbetingelser - som skal sikre din leveranse
Meget dyktig foredragsholder som har mange års erfaring!
Kurset innrapporteres som obligatorisk videreutdanning for medlemmer av
Den norske Advokatforening!

KURSET ER NÅ FULLBOOKET!
MEN - vi setter opp et nytt Incoterms-kurs i Oslo den 5. juni.
Send mail til lisbeth@iccnorge.no hvis dette er aktuelt for deg!
LAST NED BROSJYREN HER

PROGRAM:

09.00    Velkommen og åpning av kurset 

               1. Innledning, presentasjon, avgrensing og gjennomgang av ulevert materiell

                   Rettssystemer/rettsområder ifm. Incoterms®

               2. Hvorfor leveringsbetingelser?

                   Kjøpsretten som bakgrunnsrett

                   Kjøpslovens bestemmelser, § 3 og § 13

                   Alternative leveringsbetingelser

                3. Incoterms®

                    Generelt om Incoterms®

                    Incoterms s funksjoner

                               1. De 4 grupper av Incoterms®

                               2. E-Gruppen (Avreise-regler)

                               3. F-Gruppen (Hovedtransport ubetalt)

                               4. C-Gruppen (Hovedtransport betalt)

                               5. D-Gruppen (Ankomst-regler)

                     Transport-og forsikringsmomenter ved valg av Incoterms®

                     Combiterms, materialadm./logistikk og leveringsservice og sammenheng Incoterms

                 v/Christian J. Lien

11.45           LUNSJ

12.30           Internasjonale betalingsbetingelser og oppgjørsinstrumenter

  • Generelle betraktninger og oppgjørsformer ved internasjonal handel

  • Risiko

  • Gjennomgang av remburs og dokumentinkasso

  • Gjennomgang av de viktigste dokumentene ved presentasjon under remburser       

14.15          Bankgarantier

  • Hva er en bankgaranti?

  • Ulike garantityper og bruksområder

  • ICC regelverk URDG 758 "on-demand" garantier

                  v/Finn Slettli, Swedbank

16.00         Avslutning          

Pauser og benstrekk underveis

OM FOREDRAGSHOLDERNE:

Christian J. Lien(Rettshjelper)

 • Har i over 20 år vært medlem av ICC’s “Commission on Commercial Law and Practices”

 • Har oversatt både Incoterms 1990, Incoterms 2000 og Incoterms® 2010 til norsk

 • Norsk representant ifm revisjonsarbeidet av Incoterms 2000 og Incoterms® 2010

 • Har skrevet og utgitt «Norsk Kommentar til Incoterms® 2010» (346 sier)

 • Har forelest på over 1000 kurs vedr Incoterms®, - både i Norge og utlandet

 • Norges eneste «approved trainer on Incoterms®» by the ICC

Finn Slettli fra Swedbank er leder for Trade Finance Sales samt produktansvarlig for garantier. Har 35 års erfaring innenfor Trade Finance.

Han har tidligere jobbet i DnC/DNB, SEB og Nordea samt hatt eget konsulentselskap med fokus på å  hjelpe importører og eksportører med håndtering av motpartsrisiko og hvordan bedre selskapets likviditet.

Finn Slettli er leder av ICC Norges nasjonale Trade Finance utvalg.

 

HVEM SKAL BETALE?

HAR DU VALGT RIKTIG LEVERINGSBETINGELSE?     

                  


PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Hvem har nytte av kurset?

Kurset passer for alle som er involvert i internasjonal handel, det vil si alt fra eksportører, importører, personell som inngår salgskontrakter, befraktere, transportører, forretningsadvokater, bank- og forsikringsfolk og ansvarlige for innkjøp, materialadministrasjon og logistikk.

Deltakeravgift

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som Incoterms® 2010 boken, som er et uunværlig oppslagsverk deltakerne kommer til å ha stor nytte av, Incoterms® 2010 grafisk oversikt, Incoterms kommentarbok, UCP 600 rembursregler og Garantiregler, samt lunsj og forfriskninger.

For medlemmer hos ICC Norge og Oslo Chamber of Commerce samt kunder hos Swedbank kr. 3.900.- / for ikke medlemmer kr.4.900.-

Kursted / Tid

Onsdag 11. april 2018 kl. 09.00 - 16.00

Sted: Swedbank, Filipstad Brygge 1, Oslo

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge
Telefon: 22 56 16 88 / 900 39070
E-post: lisbeth@iccnorge.no


PåMELDING

Navn: *   Firma: *   Adresse   Telefon: *   E-post: *