IMB avdekker falske forsendelser til Nord-Afrika

The ICC International Maritime Bureau (IMB) har identifisert en rekke potensielle dokumentsvindler knyttet til påståtte forsendelser til Nord-Afrika.
Forsendelsene, som alle gjelder for én container, ser ut til å ha opprinnelse i flere land. Ved første øyekast synes konnossementene å være ekte, selv om en rekke henvendelser fra IMB raskt identifiserte misligheter som tillot dem å varsle sine medlemmer om den potensielle svindel.

The ICC International Maritine Bureau (IMB) has identified a series of potential documentary frauds related to purported shipments into North Africa.

The shipments, all for single-container consignments, appear to originate in several countries. At first glance the bills of lading appear genuine, although a number of enquiries made by the Bureau quickly identified irregularities that allowed them to alert their members to the potential fraud.