INTERNASJONAL TRANSPORT OG LEVERINGSBETINGELSER

   
     
     
     
Dato: onsdag, 18. oktober 09:00 - 16:00
Når varer krysser grenser oppstår ekstra utfordringer - har du full oversikt?
Et viktig kurs som passer til alle som er involvert i internasjonal handel. Kurset innrapporteres som obligatorisk etterutdanning av Den norske Advokatforening. Vi inviterer til erfaringsutveksling. Dette for å tydeliggjøre hvordan ulike bedrifter løser likeartede utfordringer knyttet til internasjonal leveringsservice!
LAST NED BROSJYREN HER

PROGRAM:

09.00-09.10        Åpning av kurset.

                             Deltakernes utgangspunkt og forventninger

09.10-10.00        Transportveien og transportformene
 
                             *Transportveien– hva skjer?
                              *Sjø, fly, bil og togtransport – viktige særtrekk – og praktisk betydning
                               *Kombinerte transporter - utfordringer

10.00-10.15        Pause

10.15-11.00        Frakt- og volumberegninger – grunnlag for transportregningen
                             *
En kubikkmeter her er ikke lik en kubikkmeter der
                             *Eksempler på fraktregninger ved ulike transportformer

11.00-11.15        Pause

11.15-12.00        Nye ansvarsregler i transport - NSAB 2015
                             *Hva er vareeier ansvarlig for?
                             *Transportørens ansvar – og ulike transportørroller
                             *Fraktdokumenter og ansvar

12.00-12.45        Lunsj

12.45-13.30        Leveringsbetingelser – hva er det?
 
                              *Rollefordelingen selger-kjøper-transportør
                               *Transportrisiko – hva er det?
                               *Når varer krysser grenser – fordeling av forpliktelser

13.30-13-45        E- og F-betingelsene i Incoterms® 2010
                              *
EXW-, FCA-, FAS- og FOB-betingelsene
                              *Test

13.45-14.00        Pause

14.00-14.45        C-betingelsene i Incoterms® 2010
 
                            *CPT, CIP, CFR og CIF
                             *Test

14.45-15.00        Pause

15.00-15.45        D-betingelsene i Incoterms® 2010
                             *
DAT, DAP og DDP
                             *Test

15.45-16.00        Oppsummering – hva tar du med deg hjem til bedriften?

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet


PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Nytt kurs

Internasjonale transport- og leveringsbetingelser

Bakgrunn

Pålitelig og effektiv leveringsservice er viktig enten din bedrift er vareimportør, eksportør eller begge deler. Når varer krysser grenser oppstår ekstra utfordringer knyttet til så vel «fremmed» risiko, ulike handelsprosedyrer og standarder, fraktberegningsgrunnlag og ansvarsforhold. 

Så enten din bedrift konkurrerer på pålitelighet, hurtighet, fleksible leveranser eller logistikk-kostnader er kunnskap om internasjonale transport- og leveringsbetingelser viktig.

Kunnskap og erfaringsutveksling

På denne bakgrunn har ICC Norge satt opp det nye kurset «Internasjonale transport- og leveringsbetingelser». Her trekker vi opp og viser ulike transportveier, får fram viktige særegenheter ved de enkelte transportformene, gir deg nøkler til frakt- og volumberegninger og tydeliggjør ditt og transportørens ansvar når varer krysser grenser.
I forlengelsen av dette tar vi også for oss de enkelte leveringsbetingelser i Incoterms®2010. Dette er det sentrale regelverket i internasjonal handel når det gjelder fordeling av forpliktelser mellom vareselger og kjøper knyttet til transporten.

Vi inviterer dessuten til erfaringsutveksling. Dette for å tydeliggjøre hvordan ulike bedrifter løser likeartede utfordringer knyttet til internasjonal leveringsservice.

Hvem vil ha nytte av dette kurset?

Selvsagt vil kurset være relevant for deg som bestiller transporter, det være seg som eksportør eller importør. Erfaringsmessig vil de som jobber med internasjonalt salg og kjøp av varer også ha stor nytte av et slikt kurs. Det er fordi viktige føringer både for leveringsservice og transport i praksis legges ved inngåelse av internasjonale salgs- eller kjøpskontrakter. Også ansatte i internasjonale transportselskaper vil ha glede av kurset for å komme tettere inn på kundenes behov og overlegninger.

Kurslederne

Olav G. Hermansen har arbeidet med internasjonale handelsbetingelser, Incoterms®-regelverket og logistikk i over 20 år, i Norges Eksportråd, Innovasjon Norge, Kuehne & Nagel og NorStella. Han er nå senior næringspolitisk rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund.

Odd Hamnøy, DB Schenker, har mange års erfaring fra internasjonal transport og bruk av Incoterms®-regelverket. Han har de siste 20 årene jobbet med opplæring internt i Schenker og ellers. Odd Hamnøy her en mye brukt forleser og rådgiver både i bransjen og i næringslivet for øvrig.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

For medlemmer hos ICC Norge, Norges Lastebileier-Forbund, Næringsforeningen i Ålesundsregionen kr. 3.900. For ikke-medlemmer kr. 4.900

Kurset inkluderer omfattende dokumentasjon som Incoterms® 2010 som er et uunværlig oppslagsverk deltakerne kommer til å ha stor nytte av, samt er en av ICCs bestselgere, Incoterms® 2010 grafisk oversikt, ICCs publikasjonslkiste m.m. samt lunsj og forfriskninger.

Tid/Sted

Onsdag 18. oktober 2017 kl. 09.00 - 16.00

Sted: Scandic Parken Hotel, Storgata 16, Ålesund

Annen informasjon

Spørsmål angående kurset kan rettes til:

Lisbeth G. Kaarem, ICC Norge, telefon: 90039070

E-mail: lisbeth@iccnorge.no


PåMELDING

Navn: *   Firma: *   Adresse   Telefon: *   E-post: *